Krediet Verzekeringen

Een aparte “tak van sport” binnen onze branche is de kredietverzekering, dit is werk voor specialisten die niks anders doen dan zich verdiepen in de materie van deze voorziening. Samen met de ondernemer kijkt onze specialist naar de risico’s op dit gebied en maakt een advies op maat.

Voorzieningen medewerkers

Om de werkgever te beschermen en de werknemer de garantie te geven dat er marktconforme loondoorbetaling plaats zal vinden bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, bieden wij ons specialisme en netwerk van verzekeraars aan op het gebied van voorzieningen voor ziekteverzuimverzekeringen, arbodienstverlening en WIA voorzieningen.

Hypotheek en pensioen

Advies voor hypotheken en pensioenen wordt alleen nog verstrekt door gecertificeerde adviseurs die verregaand gespecialiseerd zijn. Uiteraard hebben wij de beschikking over deze gecertificeerde specialisten binnen L&M Adviesgroep. Door middel van een zorgvuldige risicoanalyse zullen zij deze vertalen naar de mogelijkheden binnen de fiscale wetgeving en mogelijkheden bij de aanbieders van hypotheken en pensioenen.

Zakelijke verzekeringen

Wij bieden het complete palet aan van zakelijke schadeverzekeringen, welke de risico’s van de onderneming en de ondernemer afdekken.Denk hierbij onder andere aan dekkingen op het gebied van aansprakelijkheid ten opzichte van derden, de eigen bezittingen van de onderneming, bedrijfsstagnatie, wagenpark etcetera. Voor wat betreft de ondernemer zelf, is de arbeidsongeschiktheidsverzekering een belangrijke voorziening.