072 74 40 44 4 info@lenmadviesgroep.nl

Verplichte keuring van de elektrische installatie

Voor nagenoeg alle bedrijven in onze doelgroep is in de befaamde kleine lettertjes van de brandverzekeringen een clausule opgenomen die een verplichting tot periodieke keuring van de elektrische installatie vastlegt.

Deze keuring dient over het algemeen één keer in de drie tot vijf jaar herhaald te worden door een daartoe gecertificeerd elektrotechnisch installatiebureau. Zij geven een rapport af dat vervolgens aan de verzekeraar kan worden overlegd.

Tot onze verbazing blijken veel bedrijven dit maar deels of zelfs helemaal niet geregeld te hebben. Dit terwijl één op de drie branden in Nederland ontstaat door een defect in de elektra! Het ontbreken van deze keuring kan in geval van een elektra gerelateerd brand  leiden tot ontbreken van de dekking onder de polis. Dus geen uitkering!

Bij L&M discussiëren we liever vooraf over dit soort zaken. U krijgt van ons niet alleen een papiertje waarop staat dat u verzekerd bent maar we bespreken ook de inhoud van de verplichtingen met u. Samen met onze samenwerkende partners zorgen wij er vervolgens voor dat u ook voldoet aan de eisen die verzekeraars aan u stellen.

Wij werken voor deze keuringen o.a. samen met Inspexx, maar u kunt uiteraard ook gebruiken van de diensten van uw eigen elektrotechnische installateur. Let er hierbij wel op dat niet alle installateurs NTA 8220 gecertificeerd zijn.

Inspexx keurt de elektrische installatie conform NTA 8220 “Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico”. De NTA 8220 is ontwikkeld door inspecteurs en verzekeraars als beoordelingsmethode voor het risico op brand in elektrische installaties.

Tijdens de inspectie wordt uw elektrische materieel beoordeeld op oneigenlijk gebruik of een defect dat brand kan veroorzaken. Dit houdt een visuele beoordeling van de installaties in risicovolle ruimten, machines en schakel en-  verdeelinrichtingen in. Infraroodopnames van schakel- en verdeelinrichtingen om de temperatuur te controleren. Metingen of beproevingen waar noodzakelijk. Rapportage met foto’s van de aangetroffen risicovolle situaties.

Indien u gebruik maakt van de button wordt u doorgeleid naar de website van Inspexx.