072 74 40 44 4 info@lenmadviesgroep.nl

Aangesloten bij AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat consumenten, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Daarom houden we toezicht op de financiële markten.

Naast de AFM houdt ook de Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de financiële markten. De DNB controleert of financiële ondernemingen hun financiële verplichtingen nakomen. De AFM is onafhankelijk maar is wel verbonden met de overheid. Het ministerie van Financiën is politiek verantwoordelijk en benoemt het bestuur van de AFM. Zij keurt ook de begroting goed en stelt de heffingen vast. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is politiek verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenuitvoerders.

Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12043382

Z