072 74 40 44 4 info@lenmadviesgroep.nl

Verplichte SCOPE12 keuring zonnepanelen installatie

Steeds meer bedrijven gaan over tot het plaatsen van zonnepanelen installaties (zogenaamde PV installaties) Een verkeerd aangelegde, of een slecht onderhouden PV-systeem kan een significant brandrisico opleveren vandaar dat er vanuit brandverzekeraars  een verplichting wordt opgelegd tot een elektra keuring van de PV installatie: de SCOPE12 keuring. 

Prisma Inspecties BV is gespecialiseerd in Scope-12 inspecties van zonnepanelen installaties. Hun bevoegde en bekwame inspecteurs verzorgen inspecties van installaties op gebouwen, van zogenaamde zonnevelden en van drijvende installaties op water. Ook hebben ze de middelen en kennis om thermografisch onderzoek te doen van uw PV-installatie. Prisma zorgt ervoor dat uw SCOPE12 keuring voldoet aan de eisen die verzekeraars hieraan stellen. 
Indien u gebruikt maakt van de button wordt u doorgeleid naar de pagina van Prisma Inspectie.