072 74 40 44 4 info@lenmadviesgroep.nl

De BGD NW is een full service gecertificeerde arbodienst die naast de “reguliere” verzuimbegeleiding ook een breed scala aan diensten levert. Het feit dat de BGD NW zelf de specialisten en deskundigen in dienst heeft staat garant voor een adequaat en daadkrachtig optreden als het gaat om vraagstukken op het gebied van arbeid en gezondheid. Te denken valt hierbij onder meer ook het aan het actualiseren van een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie), het verzorgen en uitvoeren van PAGO’s (Periodiek Arbeidsgezondheidskundige Onderzoeken), het adviseren omtrent duurzame inzetbaarheid of het uitvoeren van een werkplekonderzoek.

Voor wat betreft verzuimbegeleiding is de werkwijze van de BGD NW gericht op een snelle interventie en re-integratie. De (eigen!) bedrijfsartsen kijken niet alleen naar medische factoren en benutbare mogelijkheden, maar trachten ook de diepere motieven achter het verzuim te achterhalen om tot een constructieve begeleiding te komen. De BGD NW kent verschillende “verzuimpakketten”. Neem voor nadere informatie contact op

via info@bgdnw.nl of kijk op www.bgdnw.nl .

Assist Verzuim

Assist Verzuim is een landelijk opererende arbodienst, sinds 2001 actief op het gebied van arbodienstverlening en zowel Arbo- als ISO- gecertificeerd. Wij leveren diensten op het gebied van arbodienstverlening, ziekteverzuim, sociale zekerheid, personeel & organisatie en re-integratie. Assist Verzuim gaat verder dan alleen het beperken van verzuim.

Wij focussen op de maximale inzetbaarheid van uw mensen. Dit doen wij door verzuimpreventie, bij verzuim acuut en kordaat actie te ondernemen en door uw leidinggevenden en de mensen op de werkvloer te begeleiden. Hierbij houden wij uw feitelijke doelen voortdurend in het oog: het creëren van een optimaal werkklimaat en extra vitaliteit. Door naast u te staan met een totaalpakket van diensten, oog voor de veranderende werkverhoudingen en een resultaatgerichte aanpak. Assist Verzuim zorgt voor arbeidskracht!

Wij hebben 2.500 werkgevers met 30.000 medewerkers als klant. Onze kernwaarden zijn Persoonlijk, Innovatief, Discreet, Oplossingsgericht en Kwaliteit.
Meer weten? Kijk of www.Assistverzuim.nl of neem contact op met Walter Weghorst via 06 3438 5325 of via w.weghorst@assistverzuim.nl