072 74 40 44 4 info@lenmadviesgroep.nl

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Momenteel beschikt slechts 45 procent van alle bedrijven in Nederland over een RI&E die aan alle eisen voldoet. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil werkgevers met hogere boetes en betere voorlichting aansporen de RI&E serieus te nemen. Werkgevers moeten dus werk gaan maken van de RI&E.

De boetes voor een gebrekkige of het volledig ontbreken van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) zijn in juli aanzienlijk verhoogd. Grote bedrijven die verzuimen aan de verplichtingen te voldoen, kunnen een boete van € 4.500 krijgen. De maximumboete voor een ontbrekend of ondeugdelijk Plan van Aanpak, waarin de veiligheidsmaatregelen zijn opgenomen, is verhoogd naar € 3.000.

Werkgevers met minder dan vijfhonderd man personeel betalen een percentage van deze bedragen, variërend van 80 procent bij honderd medewerkers tot 10 procent bij minder dan vijf medewerkers. Zonde van het geld natuurlijk, maar belangrijker is dat de veiligheid van medewerkers in het geding kan zijn bij een slecht of niet uitgevoerde RI&E en Plan van Aanpak. 

Vrijwel elk bedrijf
Uiteraard verschillen de risico’s die werknemers lopen per bedrijf. Toch moet vrijwel elk bedrijf met personeel de RI&E uitvoeren. Voor organisaties die uitsluitend met vrijwilligers werken en bedrijven met medewerkers die samen minder dan veertig uur per week werken, gelden soepelere regels. In de laatstgenoemde situatie volstaat de Checklist Gezondheidsrisico’s.

Ondernemingen die meer dan 25 medewerkers in dienst hebben, moeten hun RI&E laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een erkende Hogere Veiligheidskundige. Voor kleinere bedrijven en organisaties zijn er in veel gevallen branche specifieke RI&E instrumenten beschikbaar.  

RI&E en uw verzekeringen
Hoe raakt deze wettelijke verplichting uw verzekeringen zult u zich afvragen. Aangezien het hier een wettelijke verplichting betreft gaat uw aansprakelijkheidsverzekeraar er van uit dat er een up to date RI&E rapport aanwezig is. Indien dit niet het geval is dan zou dit bij (letsel)schade aan uw werknemers zelfs kunnen leiden tot het ontbreken van dekking!

Ook uw ziekteverzuimverzekeraar gaat er van uit dat een RI&E aanwezig is.  Door het uitvoeren en opstellen van een RI&E worden de risico’s in uw bedrijf geinventariseerd  en aan de hand van die inventarisatie kunnen maatregelen worden genomen om ongevallen en gezondheidsklachten te beperken.

Meer informatie over de RI&E vindt u op www.rie.nl of u kunt één van onze samenwerkende partners inschakelen voor het uitvoeren van een RI&E. 

NOG GEEN RI&E RAPPORT? REGEL DIT DAN ZO SPOEDIG MOGELIJK, DIT KAN BIJ UW ARBODIENST OF U KUNT GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENSTVERLENING VAN ONZE SAMENWERKENDE PARTNER KROON ORGANISATIE ADVIES. 

Rob Kroon van Kroon Organisatie Advies uit Krommenie is al jaren specialist op het gebied van veiligheid, kwaliteit, gezondheid en Arbowetgeving. Zo helpt hij ondernemers onder meer te voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de Arbowet waarvan het opstellen van de RI&E onderdeel uitmaakt.

COMPLEET DIENSTENPAKKET

Naast de RI&E en het plan van aanpak, levert Kroon Organisatie Advies nog andere diensten, zoals ISO-certificeringen, hulp bij het opstellen van het bedrijfsnoodplan,  BHV cursussen (Bedrijfshulpverlening) en VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers). 

“Een ander belangrijk product in het dienstenpakket is de AED (Automatische Externe Defibrilator). Hierover is de laatste tijd veel te doen in de media. De apparaten zijn helaas vaak moeilijk te vinden of nauwelijks te bereiken en op die manier ontstaat er een tekort. Bij ons is het mogelijk er één te huren of te kopen, al dan niet in combinatie met een servicecontract.”

Meer informatie: www.arboplanet.nl