072 74 40 44 4 info@lenmadviesgroep.nl

Ondersteuning bij Preventie eisen

L&M Adviesgroep adviseert u de door AREPA Inspexx ontwikkelde e-Controle.

Deze elektrotechnische inspectie is een uniforme, praktijkgerichte en vooral betaalbare inspectie voor elektrische installaties en is afgeleid van de NEN 3140.

Insteek

De e-Controle vindt plaats volgens de 20-80 methodiek (in 20% van de tijd 80% van de gebreken waarnemen) en is gericht op 3 deelgebieden:

Brandveiligheid : circa een derde van de grote branden wordt veroorzaakt door aan elektriciteit gerelateerde zaken;

Aanrakingsveiligheid : een behoorlijk aantal bedrijfsongevallen wordt veroorzaakt door een defect in de elektrische installatie;

Bedrijfscontinuïteit : een falende elektrische installatie kan problemen geven tijdens de productie.

De inspectie van de installatie wordt gecombineerd met een interview/gesprek met de eigenaar/gebruiker van de installatie. Tevens is een thermografisch onderzoek inbegrepen. Dit alles met het doel de bewustwording in alle geledingen van het bedrijf te vergroten.

Na de inspectie worden de geconstateerde gebreken toegelicht en wordt advies gegeven m.b.t. het herstel, de hersteltermijn en het voorkomen van toekomstige gevaarlijke situaties.

Resultaat

De e-Controle is een momentopname, waarbij voor de geïnspecteerde locatie voldoende inzicht kan worden verkregen in de status van de installatie en – misschien nog wel belangrijker – de manier waarop hiermee wordt omgegaan. Het schriftelijke eindresultaat is een beoordeling van de installatie waarbij een waardeoordeel wordt gegeven over de kwaliteit in combinatie met de bedrijfsvoering (onderhoud/gebruik e.d.), aangevuld met een lijst met geconstateerde gebreken. Gekoppeld aan deze gebreken wordt een herstelverklaring bijgevoegd die naar de verzekeraar kan worden geretourneerd om aan te geven dat de (ernstige) gebreken (door een gekwalificeerde installateur) zijn hersteld.

Goed om te weten is dat de e-Controle niet een volledige NEN 3140 inspectie is, maar beperkt is in tijd afhankelijk van het bedrijfsvloeroppervlak. Hierdoor zullen voor de meeste bedrijven de kosten aanzienlijk lager uitvallen dan een volledige NEN 3140 inspectie.